head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 13 เมษายน 2024 12:41 PM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0 0 0 0
อบ.2
16 15 31 2
อบ.3
18 19 37 1
รวม อบ.
34 34 68 3
ป.1
15 15 30 1
ป.2
14 13 27 1
ป.3
17 11 28 1
ป.4
12 15 27 1
ป.5
14 10 24 1
ป.6
19 18 37 1
รวมประถม
91 82 173 6
รวมทั้งหมด
125 116 241 9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

 

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)