head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 17 เมษายน 2021 8:39 PM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0000
อบ.2
1615312
อบ.3
1819371
รวม อบ.
3434683
ป.1
1515301
ป.2
1413271
ป.3
1711281
ป.4
1215271
ป.5
1410241
ป.6
1918371
รวมประถม
91821736
รวมทั้งหมด
1251162419
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

 

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)