head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2022 1:37 AM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
หน้าหลัก » นานาสาระ » ดาวเทียม สื่อสารและประวัติความเป็นมาการส่งสัญญาณ

ดาวเทียม สื่อสารและประวัติความเป็นมาการส่งสัญญาณ

อัพเดทวันที่ 6 มีนาคม 2021

ดาวเทียม

ดาวเทียม สื่อสาร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2507 สหรัฐอเมริกาส่งดาวเทียม ซินคัง3 ตรงไปยังเส้นศูนย์สูตร ใกล้เส้นวันที่ระหว่างประเทศ ทำให้เป็นดาวเทียมสื่อสารค้างฟ้า ที่แท้จริงดวงแรก และประสบความสำเร็จในการแพร่ภาพโตเกียวโดยใช้ดาวเทียมดวงนี้ ในความเป็นจริงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2508 สหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จ ในการเปิดตัวดาวเทียมสื่อสารวงโคจร ที่ใช้งานได้จริงดวงแรกของโลก

นั่นคือ “ดาวเทียม”สื่อสารระหว่างประเทศ ดาวเทียมสื่อสาร เป็นหนึ่งในดาวเทียมที่เก่าแก่ที่สุด และใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกหลายประเทศ ได้เปิดตัวดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมสื่อสารโดยทั่วไป ประกอบด้วยโครงสร้างดาวเทียมระบบจ่ายไฟ ระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบควบคุมทัศนคติ ระบบเสาอากาศ ระบบทรานสปอนเดอร์เป็นต้น ตามวงโคจร สามารถแบ่งออกเป็นดาวเทียมสื่อสารค้างฟ้า และดาวเทียมสื่อสารแบบไม่อยู่นิ่ง ตามพื้นที่ให้บริการที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็นดาวเทียมสื่อสารระหว่างประเทศ ดาวเทียมสื่อสารในภูมิภาค และดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ตามการใช้งานสามารถเป็นได้ แบ่งออกเป็นดาวเทียมสื่อสารเฉพาะ และดาวเทียมสื่อสารอเนกประสงค์

ดาวเทียมสื่อสารก่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคม และเศรษฐกิจอย่างมาก และทีวีดาวเทียม เป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของดาวเทียมสื่อสาร ในบรรดาดาวเทียมประเภทต่างๆ ที่ยังอยู่ในวงโคจร และมีการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร มีจำนวนมากที่สุดถึงประมาณ 200ดวง นอกเหนือจากดาวเทียมสื่อสารที่ดำเนินการ โดยประเทศต่างๆแล้ว องค์กรระหว่างประเทศบางแห่ง ยังดำเนินการดาวเทียมสื่อสารหลายดวง สำหรับการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดคือ องค์กรดาวเทียมโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ดาวเทียมสื่อสารระหว่างประเทศ ที่พัฒนาเปิดตัว และดำเนินการโดยองค์การดาวเทียม โทรคมนาคมระหว่างประเทศได้พัฒนามาถึงรุ่นที่8 แล้วแต่ละรุ่น มีการปรับปรุงขนาด น้ำหนักเทคโนโลยี

ความสามารถในการสื่อสาร และอายุการใช้งานของดาวเทียม ดาวเทียมสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูล ที่ปฏิวัติวงการสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คน การพัฒนาการสื่อสารผ่านดาวเทียม สามารถส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม การสื่อสารทางสังคมโดยรวม การใช้ดาวเทียมสื่อสาร เพื่อสร้างระบบการสื่อสาร มีระยะเวลาการก่อสร้างสั้นลงทุนต่ำและไม่ถูกจำกัด หรือน้อยกว่า โดยเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ และความเหนือกว่านั้น ไม่มีใครเทียบได้ด้วยวิธีการสื่อสารอื่นใด การจัดหมวดหมู่ ตามมาตรฐานที่แตกต่างกัน ดาวเทียมสื่อสารสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ จะรวมทวนสัญญาณสื่อสารหรือไม่ ตามว่ามีช่องสัญญาณสื่อสารดาวเทียมสื่อสารแบ่งออกเป็น

ดาวเทียมสื่อสารแบบพาสซีฟ ดาวเทียมใช้เพื่อสะท้อนสัญญาณวิทยุเท่านั้น ดาวเทียมสื่อสารแบบพาสซีฟ ไม่ได้อยู่ในการพัฒนาและวิจัยอีกต่อไป เนื่องจากสัญญาณสะท้อนที่อ่อนแอมาก และคุณภาพการสื่อสารที่ไม่ดี
ดาวเทียมสื่อสารที่ใช้งานอยู่ ช่องสัญญาณที่มีฟังก์ชั่นการขยาย และการแปลงความถี่ ซึ่งส่งสัญญาณวิทยุ ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2501 สหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวดาวเทียมสื่อสารทดลองวงโคจรต่ำ ดวงแรกของโลกสกอเป็นดาวเทียมสื่อสารที่ใช้งานอยู่ แทร็กที่แตกต่างกัน ตามวงโคจรที่แตกต่างกันของดาวเทียมสื่อสาร สามารถแบ่งออกเป็น ดาวเทียมสื่อสารวงโคจรต่ำLEO ดาวเทียมสื่อสารวงโคจรขนาดกลางMEO ดาวเทียมสื่อสารซิงโครนัสวงโคจรสูงGEO

วิธีการรักษาเสถียรภาพทัศนคติ ตามวิธีการรักษาเสถียรภาพทัศนคติของดาวเทียมสื่อสาร แบ่งออกเป็น ดาวเทียมสปินนิ่ง ดาวเทียมรักษาตำแหน่งเชิงพื้นที่โดยการหมุนไปตามแกนคงที่ ดาวเทียมเสถียรสามแกน แกนทั้งสาม X Y และ Z ตั้งฉากซึ่งกันและกัน เพื่อรักษาตำแหน่งเชิงพื้นที่ของดาวเทียม คลื่นความถี่บริการที่ใช้ ตามย่านความถี่บริการที่ใช้ โดยดาวเทียมสื่อสารสามารถแบ่งออกเป็น

ดาวเทียมวงเดียว ดาวเทียมสื่อสารใช้คลื่นความถี่คงที่เช่น UHF, L, S, C, X, Ku และ Ka ดาวเทียมในตัวแบบหลายแบนด์ ดาวเทียมสื่อสารที่ใช้คลื่นความถี่สองแถบขึ้นไป พื้นที่ให้บริการดาวเทียม ตามพื้นที่ให้บริการของดาวเทียมสื่อสารแบ่งออกเป็น ดาวเทียมสื่อสารระหว่างประเทศ ดาวเทียมสื่อสารในภูมิภาค ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ วัตถุบริการของดาวเทียม ตามวัตถุบริการของดาวเทียมสื่อสารแบ่งออกเป็น ดาวเทียมสื่อสารเชิงพาณิชย์ ดาวเทียมสื่อสารทางทหาร การสื่อสารการทดสอบวิทยาศาสตร์ การใช้ดาวเทียมอย่างมืออาชีพ ตามการใช้งานดาวเทียมสื่อสารระดับมืออาชีพแบ่งออกเป็น ดาวเทียมออกอากาศโดยตรง ออกอากาศรายการทีวี และวิทยุโดยตรงสู่สาธารณะ

ดาวเทียมสื่อสารทางทะเล ใช้สำหรับการสื่อสารทางทะเลทางอากาศ และทางบกโดยคำนึงถึงงานกู้ภัยและการนำทาง ดาวเทียมติดตามและถ่ายทอดข้อมูลTDRSS ใช้สำหรับการวัด และควบคุมและถ่ายทอดการส่งข้อมูลระหว่างยานอวกาศกับสถานีภาคพื้นดิน มีความสามารถในการวัด และควบคุมยานอวกาศในวงโคจรสูงกลางและต่ำ การนำทางและดาวเทียมระบุตำแหน่ง ดาวเทียมสำรวจระยะไกล

แนวโน้มการพัฒนา หลังจากหลายปีของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ของดาวเทียมสื่อสารได้เติบโตเต็มที่ และการนำทางด้วยGPS และทีวีดาวเทียมได้เข้าสู่ครัวเรือนหลายพันครัวเรือน ดาวเทียมในวงโคจรซิงโครนัสนั้น แออัดอยู่แล้ว

บทความเพิ่มเติม> ถั่ว แต่ละชนิดมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)