head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 18 มีนาคม 2024 3:11 PM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
หน้าหลัก » ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) หมู่ที่ 7 บ้านบ้านบึงใต้ ต.บ้านคา อ.บ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทร : 032-720-065

แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)