head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 2:01 AM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ทำบุญโรงอาหารใหม่ พร้อมทั้งจัดงานร่วมกับวันคริสต์มาสและวันปีใหม่

ทำบุญโรงอาหารใหม่ พร้อมทั้งจัดงานร่วมกับวันคริสต์มาสและวันปีใหม่

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

ทำบุญโรงอาหารใหม่ และได้ทำการจัดงานพร้อมกับกิจกรรมในวันปีใหม่และวันคริสต์มาส

ทำบุญโรงอาหารใหม่ ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันทำบุญโรงอาหารใหม่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมีการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันคริสต์มาส

 ทำบุญโรงอาหารใหม่

ทำบุญ

ทำบุญ

ทำบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)