head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 13 เมษายน 2024 12:31 PM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านบึงได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน

ทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านบึงได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

ทุนการศึกษา ได้ทำการมอบทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านบึงได้ทำการมอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งให้กับนักเรียนที่ยากจน(ยากจนพิเศษ) โดยได้ทำการมอบให้โดย ผู้อำนวยการ นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ

 ทุนการศึกษา

มอบทุน

มอบทุน

มอบทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)