head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 2:59 AM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
หน้าหลัก » นานาสาระ » นักวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนการพัฒนาความคิดปรัชญาจาก นักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนการพัฒนาความคิดปรัชญาจาก นักวิทยาศาสตร์

อัพเดทวันที่ 8 พฤศจิกายน 2022

นักวิทยาศาสตร์ งานจำเป็นต้องติดตามขั้นตอนของการก่อตัวและการพัฒนาความคิดเชิงปรัชญาตั้งแต่มุมมองทางธรรมชาตินิยมในยุคแรกจนถึงยุคขนมผสมน้ำยา จำเป็นต้องอธิบายความหมายและตรรกะของการเคลื่อนไหวของความคิดเชิงปรัชญา กล่าวคือ นักปรัชญาค้นหาสารอย่างไร หรือสาเหตุของการดำรงอยู่ในจิตวิญญาณแห่งจักรวาลวิทยา เหตุใดในภายหลัง โสกราตีสและพวกโซฟิสต์ จึงมีปัญหาด้านจริยธรรมและมานุษยวิทยามาก่อน

แล้วเพลโตและอริสโตเติลรวบรวมความคิดเชิงปรัชญาในยุคแรกๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับการพัฒนาโลก สังคม และมนุษย์ได้อย่างไร อะไรคืออุดมคติของชีวิตในปรัชญาของยุคขนมผสมน้ำยา ในหมู่ผู้คลางแคลง สโตอิก คนถากถางดูถูก ชาวเอพิคิวเรียน นีโอเพลโตนิสต์ คำสอนเชิงปรัชญาของชาวกรีกโบราณ ตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสต์ศักราช รวมถึงผู้ติดตามของพวกเขา นักคิดแห่งกรุงโรมโบราณ จุดสิ้นสุดของสหัสวรรษที่ 1 และศตวรรษแรกของยุคใหม่

ก่อให้เกิดปรัชญาโบราณ มันมีอยู่ในยุโรปมานานกว่าพันปี ปรัชญาโบราณแสดงโดยคำสอนต่อไปนี้ ปรัชญาโยนก เธอเป็นตัวแทนของ ทาเลส ไมเลอนาซิมานเดอร์ และอนาซิมีเนสในแง่หนึ่งเฮราคลิตุสอยู่ใกล้กับพวกเขา คำสอนของพีทาโกรัสและพีทาโกรัส ศตวรรษที่หกก่อนคริสต์ศักราช ปรัชญาของ อีเลติกพาร์เมไนด์ นักปราชญ์ และอื่นๆ คำสอนของนักปราชญ์ ครูแห่งปัญญา ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ โปรทาโกรัส กอร์เกียส โพรดิคัส ไลโคฟรอน

นักวิทยาศาสตร์

และอื่นๆ อีกมากมาย อื่นๆ 5 ถึง 6 ศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช ปรัชญาของโสกราตีส ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช เขามุ่งปรัชญาไปที่ความรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับตัวเอง โลกแห่งศีลธรรม คำสอนทางวัตถุ อะตอม ของ ลิวซิปปัส ประชาธิปัตย์ ศตวรรษที่ 5 ถึง 6 ก่อนคริสต์ศักราช และในยุคขนมผสมน้ำยา เอพิคูรัส อุดมการณ์วัตถุประสงค์ของเพลโต 5 ถึง 6 ศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช คำสอนของอริสโตเติล จุดสุดยอดของความคิดเชิงปรัชญาของสมัยโบราณ

ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราชโรงเรียนขนมผสมน้ำยาและทิศทางของปรัชญาโบราณ ผู้มีรสนิยมสูง ความสงสัย ลัทธิสโตอิก ความเห็นถากถางดูถูก ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 4 ถึงศตวรรษที่ 6 นีโอเพลโตนิสม์ การถือกำเนิดของปรัชญาโบราณในรูปแบบใหม่โดยพื้นฐานของ นักวิทยาศาสตร์ มุมมองและการคิด เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชะตากรรมของมนุษยชาติอาจคล้ายกับการพิชิตไฟ หากไฟแยกคนออกจากสัตว์ ปรัชญาก็แยกพวกเขาออกจากความป่าเถื่อน

ยกระดับพวกเขาให้อยู่เหนือโลกธรรมชาติ จึงเป็นการเปิดศักราช ใหม่ ของผู้คนที่สร้างโลกในอุดมคติของตนเอง นั่นคือ การมีสติสัมปชัญญะ ตั้งแต่นั้นมา ปรัชญาได้กลายเป็น ตามคำกล่าวของซิเซโรผู้นำของชีวิตและยาแห่งจิตวิญญาณและอีกนับพันปีต่อมา ลีโอ ตอลสตอยกล่าวว่า หากบุคคลใดไม่สามารถคิดเชิงปรัชญาได้ เขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีชีวิตอยู่และถ้าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีชีวิตอยู่ เขาก็ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว

ดังนั้นจึงไม่มีอะไรมีค่าสำหรับคนมากกว่าที่จะคิดดี ดังนั้นปรัชญาโบราณจึงเกิดขึ้นในเอเชียไมเนอร์ ไอโอเนีย จากนั้นแผ่ขยายไปทางตอนใต้ของอิตาลี และถึงจุดสูงสุดในเอเธนส์ ครอบงำวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติ ได้สั่งสอนผู้คนให้เป็นผู้นำที่มีเหตุผลและมีศีลธรรม หัวข้อการศึกษาเชิงปรัชญาที่มีความสำคัญระดับสากลในชีวิตหรือความเป็นสากลกล่าวคือ การเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โลกก็กลายเป็น

โครงสร้างของสังคมมนุษย์และมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเป็นปรากฏการณ์ของเขา สากลสิ่งต่างๆ และปรากฏการณ์ในธรรมชาติ ทาเลส ปราชญ์คนแรกเห็นในน้ำ ทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นน้ำ เขาประกาศ เฮเกล ผู้รอบรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ปรัชญาได้เห็นใน ทั้งหมด ทั่วไป หรือจุดเริ่มต้นของโลกไม่ใช่แค่น้ำในความหมายทางเคมีกายภาพแต่น้ำตามความคิดหรือความคิด นอกจาก ทาเลส แล้ว นักคิดที่โดดเด่นของโรงเรียน ไมเลเซียน ได้แก่ ไมเลอนาซิมานเดอร์

และ อนาซิมีเนส ซึ่งเป็นนักเรียนและผู้ติดตามของเขา แต่ถ้า ทาเลส เริ่มได้รับการพิจารณาว่าเป็นนักฟิสิกส์คนแรกแล้วนักอภิปรัชญาคนแรก คือ ไมเลอนาซิมานเดอร์พระองค์ทรงเรียกการเริ่มต้นของการดำรงอยู่ของโลกว่าเป็นสิ่งที่ไร้ขอบเขต ไร้ขอบเขต เอเพียรอนว่าเป็นต้นเหตุของทุกสิ่ง ผู้สืบทอดทางปัญญาของ ไมเลอนาซิมานเดอร์ อนาซิมีเนส กลับมาจากแนวคิดเชิงอภิปรัชญาของจุดเริ่มต้นสู่ทางกายภาพ เขาแย้งว่าสาเหตุหลักคือการควบแน่นและการกรองของอากาศ

บทความที่น่าสนใจ สัตวแพทย์ ให้เลือกอาหารที่เหมาะสมแก่สุนัขตามคำแนะนำของ สัตวแพทย์

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)