head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 28 มีนาคม 2024 5:28 PM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » ประเมินครู ทางโรงเรียนบ้านบึงนำเสนอประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่2

ประเมินครู ทางโรงเรียนบ้านบึงนำเสนอประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่2

อัพเดทวันที่ 22 ตุลาคม 2020

ประเมินครู ทางโรงเรียนได้ทำการนำเสนอแบบการประเมินครูผู้ช่วย

ประเมินครู ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านบึง ได้ทำการเสนอแบบประเมินครูผู้ออกไป โดยรอบนี้เป็นการประเมินอยู่ในขั้นรอบที่ 2 และมีรายละเอียดดังนี้

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)