head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023 5:49 PM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
หน้าหลัก » นานาสาระ » ปรัชญา การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นของ ปรัชญา

ปรัชญา การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นของ ปรัชญา

อัพเดทวันที่ 9 พฤศจิกายน 2022

ปรัชญา คือแก่นของวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของบุคคล ประชาชนและมวลมนุษยชาติ เป็นผลจากจิตวิญญาณของผู้คนและเนื้อหาหลัก ปรัชญาตามประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏตั้งแต่เริ่มต้น การเกิดขึ้นนำหน้าด้วยการศึกษาทางสังคม และวัฒนธรรมของประชาชน วัฒนธรรมทางจิตวิญญาณย้อนกลับไปสู่อุดมคติที่นำมาสู่ในศตวรรษที่ 9 ไซริลและเมโทเดียส และการทำให้เป็นคริสต์ศาสนิกชนของมาตุภูมิในปี ค.ศ. 988 เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมทางปรัชญา

ไบแซนเทียมสถานการณ์เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้น ของการก่อตัวของต้นฉบับจิตวิญญาณ ซึ่งมีองค์ประกอบทางปรัชญาและการประสาน ที่รวมเอาทั้งโลกทัศน์ทางศาสนา เกือบจะลึกลับและความคิดอิสระทางโลก ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการคิดอย่างอิสระในประเทศ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบนี้ประสบกับอุปสรรคร้ายแรงในทันที ลำดับชั้นของคริสตจักรและรัฐ ขัดขวางการพัฒนาความคิดทางปรัชญาเสรีว่า เป็นกิจกรรมทางจิตประเภทหนึ่ง

ยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้มีส่วน ในการสร้างระบบความคิดทางปรัชญา แต่ความคิดทางปรัชญาที่เกิดขึ้นใหม่ กลับกลายเป็นว่าเป็นไปได้มาก ประการแรกเธอรับหน้าที่ทางศีลธรรมและจริยธรรมที่ยากที่สุด และหน้าที่ของความคิดซึ่งนำไปสู่ภูมิปัญญาของชีวิตผู้คน ความคิดเชิงปรัชญาในการก่อตัว และการพัฒนาในดินแดนเผยให้เห็นลักษณะทั่วไปหลายประการ ในเวลาเดียวกันลักษณะเฉพาะของมุมมองโลกสลาฟ และจิตวิญญาณโปรโต สลาฟโบราณและนักปรัชญาชาวเอเธนส์ผู้โด่งดัง

ปรัชญา

แม็กซิมชาวกรีกกับงานด้านการศึกษาของเขา ได้รวบรวมความสนใจในปรัชญาของเข้าไว้ด้วยกัน ตัวเขาเองรู้ดีและชื่นชมนักปรัชญาแห่งสมัยโบราณ เป็นอย่างดีและตีความคำสอนของพวกเขา ด้วยจิตวิญญาณของหลักคำสอนของคริสเตียนออร์โธดอกซ์ ในจดหมายที่ส่งถึงฟีโอดอร์ คาร์ปอฟ โบยาร์ผู้รู้แจ้ง เขาได้ยกย่องปรัชญาว่าเป็นที่เคารพนับถือ และเป็นที่เคารพโดยเฉพาะในยุโรป เขายืนยันมีไว้สำหรับการฝึกฝนอารมณ์ที่ดี และการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม

ชาวกรีกเช่นเดียวกับโสกราตีส ซึ่งได้รับความเคารพเป็นพิเศษจากเขา ได้รับความทุกข์ทรมานจากปรัชญาเป็นการส่วนตัว เขาถูกคุมขังในอารามและเสียชีวิตที่นั่น ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความคิดทางปรัชญาของตะวันตกมีอิทธิพลต่อจิตใจ ของปัญญาชนมากขึ้นเรื่อยๆ และตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 17 และต้นศตวรรษที่ 18 ปรัชญาในประเทศกำลังก่อตัวเป็นวินัยที่เป็นอิสระในการศึกษา และการศึกษาทางศีลธรรมและจริยธรรม ตอนนั้นเองที่พวกเขาเริ่มอ่านหลักสูตรปรัชญาพิเศษ

โมกิลยันสกายาจากนั้นไปที่เฮลเลนิก สถาบันการศึกษา นอกจากนี้ ปรัชญายังสะท้อนให้เห็นในผลงานของนักคิดดั้งเดิมคนแรก ทีมวิทยาศาสตร์และในงานเขียนเชิงปรัชญาของโลโมโนซอฟ ราดิชชอฟ ผู้รู้แจ้งในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 ต้นศตวรรษที่ 19 อย่างไรก็ตามเป็นเวลานานในประเทศ ปรัชญาได้รับการปฏิบัติด้วยความรังเกียจ และนักปรัชญาได้รับการเยาะเย้ยและดูถูก ภาพสะท้อนทางปรัชญาที่โดดเด่น ของนักปรัชญาคือความเข้าใจอันเจ็บปวด

รวมถึงเข้มข้นของจิตวิญญาณผู้รักอิสระ ภาพประกอบที่ยืนยันความจริงข้อนี้คือ ชะตากรรมอันน่าทึ่งของปัญญาชนที่มีความคิดอิสระหลายคน ดังนั้น ชาแดฟมีบุคลิกรักอิสระแสดงมุมมองเชิงลบ เกี่ยวกับอนาคตในจดหมายเชิงปรัชญาของเขา ในจดหมายเหล่านี้ เขาวิพากษ์วิจารณ์ลัทธิเผด็จการและวิถีชีวิตที่โหดร้ายของคนธรรมดา นิโคลัสประกาศในโลกทัศน์ของนักคิด องค์ประกอบของปรัชญาโลก หลังจากการวิจัยเชิงวิเคราะห์ และการประเมินเชิงวิพากษ์

ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการสังเคราะห์ และการสร้างแนวคิดทางปรัชญาระดับชาติดั้งเดิม มีปรัชญาดั้งเดิมของตัวเอง แนวคิดหลักของเธอคือความสามัคคี การพัฒนาโลกและมนุษย์ไม่สมบูรณ์ อาชีพสร้างสรรค์ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของโลก อันเป็นความหมายของชีวิตมนุษย์ วิวัฒนาการจากน้อยไปมากอย่างแข็งขัน ความรับผิดชอบของมนุษย์ ต่อชะตากรรมของโลก การสังเคราะห์วิทยาศาสตร์ ความคิดริเริ่มของความคิดเชิงปรัชญานั้นแสดงออก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความคิด ของนักวิทยาศาสตร์ผู้โดดเด่นและนักสารานุกรม มิคาอิล วาซิลีเยวิช โลโมโนซอฟ เขาไม่ใช่นักปรัชญามืออาชีพและไม่ได้เขียนงานชิ้นเดียว ที่อุทิศให้กับปัญหาของปรัชญาโดยเฉพาะ แต่เขาใช้ปรัชญาอย่างชำนาญในการทำความเข้าใจ วิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่ง ฟิสิกส์ เคมี ดาราศาสตร์ แร่วิทยาและแม้แต่ภูมิศาสตร์ เขาเชื่อว่าเป็นปรัชญาด้วยความสามารถ ในการค้นหาสิ่งที่เหมือนกันในปัจเจก นั่นคือวิธีการรู้สิ่งต่างๆ

ปรากฏการณ์ของโลก ศึกษาต้นกำเนิดของมัน เอ็มวี โลโมโนซอฟศึกษากับวูล์ฟ นักปรัชญาและนักการศึกษาชาวเยอรมันผู้โด่งดังในขณะนั้น และใช้ความคิดและแนวคิดเชิงปรัชญาอย่างสร้างสรรค์ อันที่จริงเขากลายเป็นนักปรัชญาวัตถุนิยมคนแรก ตามคำกล่าวของโลโมโนซอฟเรื่องไม่สำคัญ วรรณกรรมที่เรียกว่าปรัชญากล้ามเนื้อ องค์ประกอบที่โดดเด่นของโลโมโนซอฟ และอนุภาคที่แบ่งแยกไม่ได้ที่เล็กที่สุด แบ่งได้ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ

แนวคิดนี้ถือได้ว่าเป็นความคาดหมาย ของการค้นพบอะตอมและโมเลกุลในภายหลัง ปรัชญาของอเล็กซานเดอร์ นิโคเลวิช ราดิชชอฟนั้นใกล้เคียงกับของโลโมโนซอฟมาก เขาเหมือนเอ็มวี โลโมโนซอฟรู้ปรัชญาของตะวันตกเป็นอย่างดี โดยได้รับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยไลพ์ซิก แต่ที่สำคัญที่สุดเขาหลงใหลในลัทธิวัตถุนิยมของฝรั่งเศส ราดิชชอฟเชื่อว่าโลกธรรมชาติมีอยู่ด้วยตัวของมันเอง เช่น อย่างเป็นกลาง ความเป็นอยู่ของสิ่งต่างๆ เขาเขียนโดยไม่คำนึงถึงพลังของความรู้

ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และมีอยู่ในตัวมันเอง ราดิชชอฟถูกเรียกอย่างถูกต้องว่านักคิดคนแรก ที่ประกาศแนวคิดของการต่อสู้เพื่อมนุษยชาติ เพื่อความยุติธรรมเป็นความหมายหลักของปรัชญา มุมมองทางสังคมและ ปรัชญา ของเขาพัฒนาขึ้นภายใต้อิทธิพล ของการปฏิวัติของอเมริกาและฝรั่งเศส และเหตุการณ์ทางสังคมและการเมืองที่ตามมา ตลอดจนภายใต้อิทธิพลของกระบวนการที่เกิดขึ้นในประเทศเป็นเวลา 250 ปี เริ่มจากโลโมโนอฟและราดิชชอฟ

ความคิดเชิงปรัชญาในประเทศ ในแบบของตัวเองได้รับอิทธิพลจากโรงเรียนปรัชญา และระบบของยุโรป ประการแรก ความหลงใหลของปัญญาชน จากนั้นความหลงใหลในเวทย์มนต์ทางปรัชญา ต่อมาปรัชญาดั้งเดิมที่เหมาะสมได้ถือกำเนิดขึ้นใน 3 รูปแบบ ลัทธิสลาฟฟิลิสม์และลัทธิตะวันตก การอภิปรายระหว่างสลาฟฟิลและชาวตะวันตก ซึ่งมีรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นเกือบตลอดประวัติศาสตร์ ได้ทุ่มเทให้กับการค้นหาโมเดล ในอุดมคติสำหรับการพัฒนาตนเองแบบก้าวหน้า

สลาฟฟิลิสม์ประเมินความเป็นจริงผ่านปริซึม ของมุมมองที่สำคัญของคำสอนของนักปรัชญาชาวเยอรมัน ความคิดที่อยากรู้อยากเห็นกำลังมองหา กระบวนทัศน์ทางปรัชญาของตนเอง ซึ่งจะนำไปใช้กับความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน และปรัชญาที่ไปไกลกว่า

บทความที่น่าสนใจ ผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและเครื่องสำอาง อธิบายได้ ดังนี้

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)