head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2022 12:31 AM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
หน้าหลัก » นานาสาระ » ปุ๋ย วิธีการทำปุ๋ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ปุ๋ย วิธีการทำปุ๋ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

อัพเดทวันที่ 29 มกราคม 2021

ปุ๋ย การหมักปุ๋ยด้วยผักตบชวา

ปุ๋ย การหมักปุ๋ยโดยธรรมชาติเป็นการช่วยลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยต่างๆได้อีกด้วยโดยที่เราสามารถเลือกหาวัตถุดิบใกล้ตัวในการนำมาทำเพื่อเก็บไว้ใช้ได้นั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นวิธีการทำปุ๋ยหมักจากการนำเอาเศษซากพืชต่างๆที่เราหาได้สะดวกในการนำมาใช้ตัวอย่างเช่นฟางข้าวจากแปลงนาข้าวโพดที่เหลือใช้จากการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตต้นหญ้าหรือวัชพืชต่างๆที่ขึ้นอยู่ในแปลงเกษตรเมื่อเราทำการกำจัดออกแล้วก็ไม่ต้องทำการเผาทิ้งทำลายให้เกิดเป็นมลพิษทางอากาศนะครับนำมาวางตากแดดให้แห้งแล้วนำมากองรวมทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อเก็บไว้ใช้ต่อไปได้ครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของต้นหญ้าที่ตากไว้จนแห้งดีแล้วและสามารถเริ่มนำมาใช้ทำการหมัก

ได้หรือจะเป็นพวกเศษใบไม้แห้งต่างๆก็สามารถเก็บรวมกันทำเป็นอุปกรณ์ทำปุ๋ยได้เช่นเดียวกันและนี่ก็คือผักตบชวานะครับที่ในวันนี้จะนำมาเป็นตัวอย่างในการทำปุ๋ยหมักเพื่อเก็บไว้ใช้แบบง่ายๆและสำหรับพี่น้องท่านใดที่ไม่สามารถหาผักตบชวาได้ก็ให้เลือกเป็นวัตถุดิบชนิดต่างๆที่หาได้สะดวกลักษณะเดียวกันได้เลยครับ

ลำดับแรกแรกนำผักตบชวาที่ได้มาทำการหั่นหรือสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อทำให้กระบวนการหมักกรดระยะเวลาที่สั้นลงและทำให้เกิดการย่อยสลายและนำไปใช้ได้เร็วขึ้นกว่าการที่เราไม่หันหรือย่อยละเอียดนั้นเองแล้วก็ให้หั่นหรือสับใส่ภาชนะตามจำนวนที่เราต้องการทั้งหมดได้เลยซึ่งประโยชน์ของผักตบชวาก็จะมีธาตุอาหารหลักอยู่ครบ

ไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่มากเหมาะที่จะนำมาใช้ในการทำปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นก็ยังได้ประโยชน์จากแคลเซียมในเปลือกหอยเชอรี่ตัวเล็กๆที่ติดขึ้นมากับผักตบชวาอีกด้วยส่วนผักตบชวาที่เรานำขึ้นมาจากน้ำก็ยังสามารถนำมาใช้ในการคลุมดินเพื่อเป็นการรักษาความชื้นและเป็นการไม่ให้

พวกวัชพืชขึ้นมาปกคลุมได้หรือนำมาปกคลุมในกระถางต้นไม้ก็ทำได้เช่นเดียวกันและเมื่อเวลาผ่านไปก็จะเริ่มย่อยสลายและกลายเป็นปุ๋ยไปโดยธรรมชาติครับหลังจากที่ได้ทำการหั่นผักตบชวาจนเป็นชิ้นเล็กๆได้ตามจำนวนที่เราต้องการแล้วก็ให้นำไปตั้งวางผึ่งแดดทิ้งไว้ประมาณ 1 วันหรือเกลียดออกวางให้ทั่วเพื่อรอให้ผักตบชวา

ปุ๋ย

แห้งหรือหมาดๆที่ก่อนนำมาใช้ทำการหมักนั่นเอง นี่ก็จะเป็นลักษณะของผักตบชวาที่แห้งหรือหมาดๆที่พร้อมจะนำไปใช้ในการหมักได้แล้วครับเมื่อได้วัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักมาพร้อมแล้วก็มาเริ่มทำกันได้เลยโดยให้เตรียมเข่งหรือตะกร้าที่มีรูระบายอากาศเพื่อที่จะนำมาใช้เป็นภาชนะในการบรรจุปุ๋ยหมักต่อมาก็ให้เตรียม

เป็นขี้วัวแห้งโดยที่เราจะใช้จุลินทรีย์จากขี้วัวมาเป็นตัวช่วยในการย่อยสลายของกระบวนการหมักที่จะเกิดขึ้นในกองปุ๋ยนั่นเองครับจากนั้นจะใช้เป็นผักตบชวาในปริมาณ 3 ส่วนต่อขี้วัว 1 ส่วนโดยการวางสลับทับกันเป็นชั้นๆ เพิ่มจากการรองด้วยผักตบชวาตรงไปประมาณ 3 ส่วนต่อมาให้นำขี้วัวในปริมาณ 1 ส่วนโดยทับลงไปด้านบน

ของผักตบชวาให้ทั่วเสร็จแล้วนะมาเอารถลงไปให้ชุ่มจากนั้นก็ให้ทำเหมือนในลักษณะเดิมโดยการสลับวางทับกันไปมาในปริมาณผักตบชวา 3 ส่วนต่อคิว 1 ส่วนแล้วรดน้ำให้ชุ่มในทุกๆชั้นก็ให้ทางจนกว่าจะเต็มขนาดของภาชนะบรรจุปุ๋ยหมักได้เลยครับสำหรับในการโดยวัตถุดิบต่างๆที่นำมาใช้ในการหมักไม่ว่าจะเป็นผักตบชวา

เศษหญ้าใบไม้แห้งหรืออะไรก็ตามเราไม่จำเป็นต้องกดหรือเหยียบลงไปบนกองปุ๋ยหมักให้แน่นจนเกินไปนะครับเนื่องจากในการทำปุ๋ยหมักด้วยวิธีนี้จะใช้เป็นสัดส่วนในการผสมกันของคาร์บอนจากใบไม้หรือ ส่วนโดยใช้จุลินทรีย์ทำหน้าที่ในการช่วยย่อยสลายกองปุ๋ยหมักและรายการที่เราเลือกใช้เป็นตะกร้าที่มีรูระบายอากาศ

ก็เพราะว่าในกระบวนการหมักจะใช้ออกซิเจนในการถ่ายเทและระบายอากาศในกองปุ๋ยวิธีนี้เราจึงไม่ต้องทำการพลิกกลับกองปุ๋ยหมักนั้นเองโดยมีความชื้นที่เป็นปัจจัยหลักและเป็นตัวกำหนดให้จุลินทรีย์ทำหน้าที่ย่อยสลายกองปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ควรให้กองปุ๋ยแห้งหรือเปียกชื้นจนเกินไปเพราะฉะนั้นการรดน้ำ

ในกองปุ๋ยให้มีความชื้นในปริมาณที่พอเหมาะจึงมีส่วนสำคัญมากครับในการลดน้ำครั้งแรกของกองปุ๋ยก็ให้ลดลงไปให้ช่วงได้เลยตัวที่ผมจะใส่ผักตบชวาจนเต็มภาชนะก็เพราะว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปกองปุ๋ยหมักก็จะเริ่มย่อยสลายและยุบตัวลงมาครับ

และในส่วนด้านบนสุดของกองปุ๋ยหมักจะทำการโดยปิดท้ายด้วยขี้วัวให้ทั่วไปชั้นสุดท้ายจากนั้นก็นำน้ำลดลงไปให้ช่วงทั้งหมดไม่ได้กองปุ๋ยหมักในภาชนะจนเต็มแล้วหลังจากนี้ก็นำไปตั้งไว้ในร่มหรือวางไว้ตามร่มไม้ก็ได้ และให้เราทำการควบคุมความชื้นโดยการรดน้ำให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะและรอจนกว่ากองปุ๋ยจะย่อยสลายลงครับต่อมาก็ไม่ดูการทำ

ปุ๋ยหมักอีกหนึ่งวิธีนะครับซึ่งจะมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่จะเพิ่มวัตถุดิบในการเป็นเศษใบไม้แห้งหรือใบก้ามปูผสมลงไปกับผักตบชวาและจะใช้เป็นสารเร่งเพื่อช่วยในการย่อยสลายกองปุ๋ยสำหรับในการวางผสมวัตถุดิบทั้งสองชนิดเพื่อตั้งกองปุ๋ยหมักในตะกร้านั้นก้อยทำการเกษตรโดยประมาณนะครับวางใส่ผักตบชวา

และใบก้ามปูผสมการให้อยู่ในปริมาณ 3 ส่วนต่อขี้วัว 1 ส่วนเหมือนกับในลักษณะเช่นเดิมต่อมาก็จะใช้เป็นสารเร่งหรือกระดอ 1 เพื่อช่วยในการย่อยสลายกองปุ๋ยหมักสามารถขอนำมาใช้ได้จากกรมพัฒนาที่ดินของแต่ละเขตหรือแต่ละจังหวัดครับจากนั้นให้ทำการแกะซองเทสารพ. ด 1 ลงไปละลายกับน้ำประมาณ 10 ลิตรโดยที่

ผมจะใช้ไม่ถึงครึ่งซองดีนะครับเสร็จแล้วก็ควรให้สารละลายเข้ากันกับน้ำประมาณ 10-15 นาทีเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วก็นำไปรถกองปุ๋ยหมักในตะกร้าให้ช่วยได้เลยจากนั้นก็ให้วางผักตบชวาผสมกับใบก้ามปูและเอากับขี้วัวในปริมาณ 3 ต่อ 1 ส่วนโดยการสลับฟางในแต่ละชั้นก็ให้รถโดยสารเร่งลงไปให้ช่วงในทุกๆชั้นและให้ทำจน

กว่าจะเต็มภาชนะที่นำมาใช้ในการหมักทั้งหมดได้เลยครับในส่วนของชนิดวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการที่เป็นพวกเศษไม้หรือใบไม้แห้งก็ค่อนข้างจะใช้เวลาที่นานออกไปในการย่อยสลายแต่ถ้าเรามีสารเร่งพด 1 หรือพวกหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆก็จะทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหมักและเกิดการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยที่สามารถนำมาใช้งานได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อลดน้ำเสร็จแล้วก็นำไปตั้งไว้ในร่มหรือคนร่วมไม้หลังจากนี้ก็หมั่นคอยดูแลและควบคุมความชื้นให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะและรอให้กองปุ๋ยย่อยสลายต่อไปครับ

 

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มได้ที่ > อเมริกา

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)