head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2022 1:28 AM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
หน้าหลัก » นานาสาระ » ระบบ ดาวเทียมสื่อสารทางทหาร

ระบบ ดาวเทียมสื่อสารทางทหาร

อัพเดทวันที่ 2 มีนาคม 2021

ระบบ ดาวเทียมสื่อสารทางทหาร เป็นระบบสื่อสารที่ใช้ในทางการทหาร นับตั้งแต่การแข่งขันทางอวกาศ ในช่วงต้นทศวรรษ1960 รัฐบาลสหรัฐฯ และอีกหลายประเทศได้เริ่มใช้ MILSATCOM เป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ทางทหาร และการป้องกันประเทศ การสื่อสารผ่านดาวเทียมทางทหาร ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ทำให้ผู้ใช้ที่กระจายอยู่ทั่วโลก สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

หลังสงครามโลกครั้งที่2 ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายทางทหารคือ การเกิดขึ้นและการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร ผ่านดาวเทียมทางทหาร ในปีพ.ศ.2488 คลาร์กแห่งสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวคิดในการใช้ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร ในปีพ.ศ.2489 มีคนใช้เรดาร์ เพื่อส่งสัญญาณไมโครเวฟไปยังดวงจันทร์ด้วยเหตุนี้ จึงได้รับเสียงสะท้อนที่สะท้อนจากพื้นผิวดวงจันทร์อย่างแม่นยำ ซึ่งในทางทฤษฎีพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้ดาวเทียม

สำหรับการสื่อสารทางวิทยุ ในปีพ.ศ.2500 ดาวเทียมโลกเทียมดวงแรกของสหภาพโซเวียต ได้เปิดตัวสำเร็จปูทางไปสู่การเกิดขึ้น และการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม ในปีพ.ศ.2501 สหรัฐอเมริกา ได้เปิดตัวดาวเทียมสื่อสารแอ็คทีฟทดลองดวงแรกของโลก ในปีพ.ศ.2503 เพียร์ซและประเทศอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงการใช้ จากดาวเทียมโลกเทียม เป็นตัวสะท้อนคลื่นวิทยุเป็นครั้งแรก ดาวเทียมสื่อสารแบบพาสซีฟ ที่อาศัยคลื่นไฟฟ้าสะท้อน เพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์ เนื่องจาก ไม่สามารถเสริมพลังงานของคลื่นตกกระทบได้ จึงมีการใช้พลังงานในระยะทางจากดาวเทียมถึงพื้นโลก ดังนั้นสัญญาณที่ได้รับบนพื้นจึงอ่อนแอมาก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ระบบ

สามารถทำได้โดยการขยายสัญญาณเท่านั้น หลังจากสองปีของการทำงานหนักในปีพ.ศ.2505 สำหรับการสื่อสารระหว่างอเมริกาเหนือและยุโรปก็ประสบความสำเร็จ ในปี2505 สหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวเทลสตาร์ ซึ่งเป็นดาวเทียมสื่อสารที่ใช้งานได้ดวงแรก ดาวเทียมสื่อสารที่ใช้งาน ได้ติดตั้งเครื่องรับและเครื่องส่งสัญญาณ เพื่อรับและส่งสัญญาณ ผ่านดาวเทียมสื่อสารเทลสตาร์ โทรทัศน์และโทรศัพท์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้รับรู้

หลังจากผลิตเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมแล้ว ก็ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารทันที ในช่วงต้นทศวรรษ1960 กองทัพสหรัฐฯ พัฒนาดาวเทียมสื่อสารป้องกัน และนำไปใช้งานได้กลายเป็นระบบที่ให้สายการสื่อสาร สำหรับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และสนับสนุนการสื่อสาร และการบังคับบัญชาทางทหารทั่วโลกโดยตรง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2514 ถึงปลายปี2532 สหรัฐอเมริกาได้เปิดตัว ดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ3 ขั้นสูงอีก 16รายการ

ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกายังได้พัฒนาดาวเทียมสื่อสารที่ใช้ โดยบริการและอาวุธต่างๆ ตั้งแต่ปี1978 ถึงปลายทศวรรษ1980 สหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวดาวเทียมสื่อสารของกองทัพเรือแปดดวงที่พัฒนาโดยTRW ระบบนี้ได้รับการจัดการโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ และใช้งานโดยเรือประมาณ 800ลำ เรือดำน้ำ 100ลำ และเครื่องบินกองทัพอากาศหลายร้อยลำ และอาคารภาคพื้นดินบางส่วน ในปีพ.ศ.2519 สหรัฐอเมริกาเริ่มติดตั้งระบบดาวเทียมสื่อสารของกองทัพอากาศ เริ่มใช้งานในปี2522 และเริ่มทำงานเต็มรูปแบบในปี2524 การเชื่อมต่อระบบได้แก่ เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า เครื่องบินลาดตระเวนเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงกลยุทธ์ และคำสั่งขีปนาวุธข้ามทวีป โพสต์บนพื้นดินและขั้วออนบอร์ด หลังจากทศวรรษที่1990

“ระบบ” ดาวเทียมสื่อสารทางทหาร สหรัฐอเมริกายังได้พัฒนาและเปิดตัวดาวเทียมสื่อสารทางทหารรุ่นใหม่ ทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีและดาวเทียมถ่ายทอด ที่มีการเสริมกำลังต่อต้านนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการป้องกันการรบกวน ที่สามารถทำให้การสื่อสารราบรื่นกับสภาวะสงคราม นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศอื่นๆ และองค์กรทางทหารระหว่างประเทศ ก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมทางทหารอย่างจริงจัง เช่นกัน นาโตเปิดตัวดาวเทียมสื่อสารสามดวง

ในช่วงต้นทศวรรษ1970 ฝรั่งเศสเปิดตัว เทเลคอม1เอ และเทเลคอม2บี เข้าสู่วงโคจรแบบวงโคจรพ้องคาบโลก ในปี1984และ1985 ตามลำดับอังกฤษในปี 1969และ1970 1974และ1988 ตามลำดับเปิดตัว สกายเนท1 2และ4

ดาวเทียมสื่อสารทางทหารกองทัพโซเวียตเปิดตัว ไลท์นิ่ง1 และดาวเทียมสื่อสารทางทหาร74 ในปี1965 หลังจากปี1970 มีการปรับปรุงไลท์นิ่ง2 และเกือบ 50รายการ มีการเปิดตัวดาวเทียมไลท์นิ่ง3 หลังจากที่จีนเปิดตัวดาวเทียมแผ่นดิน ตงฟางหงในทศวรรษที่1960 นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาการสื่อสารผ่านดาวเทียมทางทหาร การใช้ดาวเทียมดินประดิษฐ์ สำหรับการสื่อสารทางทหารมีข้อดีคือ ระยะการสื่อสารที่ไกล ความสามารถในการส่งสัญญาณขนาดใหญ่ ความน่าเชื่อถือสูงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่ง และต้นทุนต่ำ และได้กลายเป็นรูปแบบการสื่อสารทางทหารในปัจจุบันในอุดมคติ หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองในเทคโนโลยีการสื่อสารทางวิทยุทางทหาร ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่

ด้วยการสลับอัตโนมัติ การสื่อสารเคลื่อนที่หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่อยู่ในสถานะเคลื่อนที่ และสถานีเคลื่อนที่จะถ่ายโอนผ่านสถานีสื่อสารคงที่ อุปกรณ์หลักที่ใช้สำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่ได้แก่ สถานีวิทยุคลื่นอัลตร้าช็อตแบบพกพา ที่ติดตั้งบนยานพาหนะและที่มากับเรือ และสถานีวิทยุคลื่นสั้น ด้วยอุปกรณ์วิทยุภาคพื้นดิน และการเชื่อมต่อศูนย์แลกเปลี่ยนโทรศัพท์แบบมีสายโทรศัพท์มือถือ ยังสามารถสื่อสารกับโทรศัพท์ แบบมีสายทางไกลหรือทางไกลได้ ผู้คนต่างคาดหวังมานานแล้ว สำหรับเครื่องมือพกพาสำหรับการโทรฟรี ในช่วงทศวรรษที่1930 เครื่องส่งรับวิทยุอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กน้ำหนักเบา ได้ปรากฏตัวขึ้นโดยใช้วิธีการทำงานของโทรศัพท์ไร้สายแบบซิมเพล็กซ์

แม้ว่าเทคโนโลยีของเครื่องส่งรับวิทยุ จะได้รับการพัฒนาในภายหลัง เนื่องจากกำลังส่งต่ำระยะการส่งสัญญาณสั้น และวิธีการแบบซิมเพล็กซ์ก็ไม่เป็นที่เชื่อฟัง เมื่อส่งดอกไม้และไม่สะดวกในการใช้งาน หลังจากทศวรรษที่1960 ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีการสลับที่ควบคุมด้วยโปรแกรมสถานีวิทยุขนาดเล็ก สามารถส่งสัญญาณที่มีกำลังสูงกว่า และสถานีสื่อสารคงที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ทุกคน ในพื้นที่ครอบคลุมผ่านสวิตช์ที่ควบคุมด้วยโปรแกรม เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ จึงพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การสื่อสารเคลื่อนที่มีความยืดหยุ่นสะดวก และรวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามคำสั่ง การรบของกองทัพในระหว่างการซ้อมรบ

เพื่อให้กองทัพเรือและกองทัพอากาศ สามารถร่วมมือและประสานการปฏิบัติในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างใกล้ชิด และมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจ การดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขที่ทันสมัย

บทความเพิ่มเติม> ควัน พิษปกคลุมเมือง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)