head-banbueng-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
วันที่ 13 เมษายน 2024 2:30 PM
head-banbueng-min
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เวียนเทียน โรงเรียนได้ทำการนำพานักเรียนไปเวียนเทียน

เวียนเทียน โรงเรียนได้ทำการนำพานักเรียนไปเวียนเทียน

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

เวียนเทียน เนื่องในวันวันมาฆบูชาโรงเรียนบ้านบึงได้ทำพาเหล่านักเรียนเข้าร่วมทำบุญที่วัดบ้างบึง

เวียนเทียน ได้นำโดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้นำพานักเรียน ไปเวียนเทียนที่วัดเนื่องในโอกาสวัน วันมาฆบูชา ณ วัดบ้านบึง

 เวียนเทียน

เวียนเทียน

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)